• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

[27 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจำเดือนกันยายน ตามนัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2...

อ่านเพิ่มเติม

คลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีน ประจำเดือนกันยายน 2566

"วัคซีนขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย" เป็นประจำทุกเช้าวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (หมายเหตุ หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลื่อนเป็นสัปดาห์ถัดไป) เช้าวันนี้...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมใจลงพื้นที่เยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการประเมินเข้าระบบ LTC...

#ดีที่สุด สุขที่สุด คือการให้ [5 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว และคณะจิตอาสาฯ ในชุมชน นำโดย ผู้ใหญ่บ้าน ,สอบต. ,อสม. ในพื้นที่ ม.4 บ้านป่าแงะ...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก

[28 สิงหาคม 2566] องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยนายวิชาติ นาวาวิสุทธิ์ ปลัดอบต.ดอนแก้ว ต้อนรับคณะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อศึกษา วิเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม ของโรงพยาบาลฯ

เวลาทำการ/ตารางเวลา โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.30 น. นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยมีตารางเวลาดังนี้

จันทร์

ผู้ป่วยพบแพทย์/ตรวจรักษาโรคทั่วไป

นพ.เจษฎา จิตตภิรมย์
พุธ

คลินิกวัคซีน ตรวจพัฒนาการเด็ก เยี่ยมบ้าน เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.วิณิตา วาจาเที่ยง
ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพ
อาทิตย์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข
อังคาร

คลินิกความดันโลหิตสูง

นพ.วิชัย ใจแก้ว
พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน/คลินิกวางแผนครอบครัว

นพ.วิชัย ใจแก้ว
เสาร์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรเพื่อสังคม ด้วยการจัดการที่ดี ด้วยหลัก 3 ดี บริการดี บริหารดี สิ่งแวดล้อมดี.

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

reload