• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ผู้สูงอายุ

[16 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยนางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

"สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ค้นหาตัวตน ตามหาอาชีพในฝัน"

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และ สภ.แม่ริม จัดกิจกรรม work shop ตามหาอาชีพในฝัน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ตำรวจ พยาบาล ครู...

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจดุจครอบครัว

เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 -12.00 น. ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำทีมโดย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักบริบาลชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน ติดตามอาการ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ประชาชนทั่วไป ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535

"ไวรัสตับอักเสบ รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้ ก่อนสายเกินแก้"          [7 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม ของโรงพยาบาลฯ

เวลาทำการ/ตารางเวลา โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.30 น. นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยมีตารางเวลาดังนี้

จันทร์

ผู้ป่วยพบแพทย์/ตรวจรักษาโรคทั่วไป

นพ.เจษฎา จิตตภิรมย์
พุธ

คลินิกวัคซีน ตรวจพัฒนาการเด็ก เยี่ยมบ้าน เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.วิณิตา วาจาเที่ยง
ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพ
อาทิตย์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข
อังคาร

คลินิกความดันโลหิตสูง

นพ.วิชัย ใจแก้ว
พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน/คลินิกวางแผนครอบครัว

นพ.วิชัย ใจแก้ว
เสาร์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรเพื่อสังคม ด้วยการจัดการที่ดี ด้วยหลัก 3 ดี บริการดี บริหารดี สิ่งแวดล้อมดี.

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

reload