• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ตักบาตรนมเพื่อการกุศล" ประจำปี 2567

"ดีที่สุด สุขที่สุดคือการให้ " 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันแห่งความรัก ร่วมส่งต่อความรัก ความห่วงใย โดยอบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว วิทยาลัยจิตอาสา...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 43...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

[31 มกราคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน หัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาล...

อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

[2 กุมภาพันธ์ 2567]โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามนัด ณ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม ของโรงพยาบาลฯ

เวลาทำการ/ตารางเวลา โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.30 น. นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยมีตารางเวลาดังนี้

จันทร์

ผู้ป่วยพบแพทย์/ตรวจรักษาโรคทั่วไป

นพ.เจษฎา จิตตภิรมย์
พุธ

คลินิกวัคซีน ตรวจพัฒนาการเด็ก เยี่ยมบ้าน เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.วิณิตา วาจาเที่ยง
ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพ
อาทิตย์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข
อังคาร

คลินิกความดันโลหิตสูง

นพ.วิชัย ใจแก้ว
พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน/คลินิกวางแผนครอบครัว

นพ.วิชัย ใจแก้ว
เสาร์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรเพื่อสังคม ด้วยการจัดการที่ดี ด้วยหลัก 3 ดี บริการดี บริหารดี สิ่งแวดล้อมดี.

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

reload