• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ เรื่อง PM2.5

ใส่ใจดุจญาติมิตร.. ทุกสิทธิเท่าเทียมกัน [11 เมษายน 2567] เป็นประจำทุกเช้าวันพฤหัสบดี คลินิกโรคเบาหวาน ระหว่างรอพบแพทย์พบปะพูดคุยปัญหาสุขภาพโดยน.ส.ศุภาวรรณ แป๊ะเส็ง พยาบาลวิชาชีพ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2567

        วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

มหัศจรรย์ พลังแห่งน้ำ ธาราบำบัดโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ธาราบำบัด ทางเลือกของการดูแลสุขภาพ รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ โดยวิธีการฟื้นฟูร่างกายที่อาศัยคุณสมบัติการพยุงและแรงต้านของน้ำในการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายในน้ำอุ่นอุณหภูมิ 34-35...

อ่านเพิ่มเติม

ตักบาตรนมเพื่อการกุศล" ประจำปี 2567

"ดีที่สุด สุขที่สุดคือการให้ " 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันแห่งความรัก ร่วมส่งต่อความรัก ความห่วงใย โดยอบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว วิทยาลัยจิตอาสา...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม ของโรงพยาบาลฯ

เวลาทำการ/ตารางเวลา โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.30 น. นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยมีตารางเวลาดังนี้

จันทร์

ผู้ป่วยพบแพทย์/ตรวจรักษาโรคทั่วไป

นพ.เจษฎา จิตตภิรมย์
พุธ

คลินิกวัคซีน ตรวจพัฒนาการเด็ก เยี่ยมบ้าน เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.วิณิตา วาจาเที่ยง
ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพ
อาทิตย์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข
อังคาร

คลินิกความดันโลหิตสูง

นพ.วิชัย ใจแก้ว
พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน/คลินิกวางแผนครอบครัว

นพ.วิชัย ใจแก้ว
เสาร์

ทันตกรรม/ทำแผลทั่วไป

ทันตสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรเพื่อสังคม ด้วยการจัดการที่ดี ด้วยหลัก 3 ดี บริการดี บริหารดี สิ่งแวดล้อมดี.

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

reload