• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

พูดดี พูดได้ สู่สุขภาพใจที่เป็นสุข

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เช้านี้ [28 พ.ย.66] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมคัดกรองการพูดและการออกเสียง...

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"เราดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" [16 พ.ย.66] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับทีมทันตกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดย ท.พ.สิรวิชณ์ นิภาเกษม ทันตแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ ลงพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"ลูกรักแข็งแรง ด้วยการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามวัย" [11 ตุลาคม 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการคลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะ จากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ : 28 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[25 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะจากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู มาศึกษาดูงาน หัวข้อ "การจัดการระบบสุขภาพชุมชน"...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน ณ รพช.ต.ดอนแก้ว

วันที่ : 28 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[26 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน หัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลและการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...

อ่านเพิ่มเติม