• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ลูกรักแข็งแรง ด้วยการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามวัย

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[17 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการคลินิกเด็กดี ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กอายุ 2 เดือน - 4 ปี ในตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

พบปะพูดคุยปัญหาสุขภาพ เรื่องโรคสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อม

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[14 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 ระหว่างรอพบแพทย์      ได้พบปะพูดคุยปัญหาสุขภาพ...

อ่านเพิ่มเติม

HPV ป้องกันได้ตั้งแต่วัยรุ่น

วันที่ : 6 มีนาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เดือนธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ 1และเข็มที่ 2...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 32 คน    ...

อ่านเพิ่มเติม

พูดดี พูดได้ สู่สุขภาพใจที่เป็นสุข

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เช้านี้ [28 พ.ย.66] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมคัดกรองการพูดและการออกเสียง...

อ่านเพิ่มเติม