• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.30 น.
นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

  • เลขที่ 51 หมู่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  • 053-121-572
  • donkaew.hc@gmail.com

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

reload