• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

HPV ป้องกันได้ตั้งแต่วัยรุ่น

วันที่ : 6 มีนาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เดือนธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ 1และเข็มที่ 2...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 32 คน    ...

อ่านเพิ่มเติม

พูดดี พูดได้ สู่สุขภาพใจที่เป็นสุข

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เช้านี้ [28 พ.ย.66] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมคัดกรองการพูดและการออกเสียง...

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"เราดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" [16 พ.ย.66] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับทีมทันตกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดย ท.พ.สิรวิชณ์ นิภาเกษม ทันตแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ ลงพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"ลูกรักแข็งแรง ด้วยการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามวัย" [11 ตุลาคม 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการคลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1...

อ่านเพิ่มเติม