• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อม ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

วันที่ : 5 เมษายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"โรงพยาบาล คือ บ้าน บ้าน คือ โรงพยาบาล" เป็นประจำรายสัปดาห์ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายในบ้าน...

อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

วันที่ : 30 มีนาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[29 มีนาคม 2566]  โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจำเดือน ตามนัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2...

อ่านเพิ่มเติม

เสริมสร้างความรู้ ควบคู่การดูแลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยตนเอง

วันที่ : 27 มีนาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"เสริมสร้างความรู้ ควบคู่การดูแลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยตนเอง" [วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพี่น้องเทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ : 16 มีนาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพี่น้องเทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา โดย ดร.ศรุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

วันที่ : 16 มีนาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

"ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้" เช้านี้ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง - ให้บริการคลินิกเบาหวาน -...

อ่านเพิ่มเติม