• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ใกล้บ้าน ใกล้ใจ รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว เปิดให้บริการคลินิก โรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

บริการดุจญาติมิตร ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว เปิดให้บริการคลินิก โรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09:00 - 11:30 น ออกตรวจโดยนายแพทย์วิชัย ใจแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว กล่าวต้อนรับ และมีคุณศิรัญญา สุนทร...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง ทุกวันอังคาร

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เป็นประจำทุกเช้าวันอังคาร รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว เปิดให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง ออกตรวจโดยนายแพทย์วิชัย ใจแก้ว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายรพ.นครพิงค์ เวลาทำการ 09.00 -...

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกัน covid-19

วันที่ : 1 เมษายน 2563 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร เราดำเนินมาตรการป้องกัน covid-19...

อ่านเพิ่มเติม

Safe หมอ Safe คนไข้ ใส่ใจดูแลการป้องกันเชื้อ

วันที่ : 1 เมษายน 2563 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

Safe หมอ Safe คนไข้ ใส่ใจดูแลการป้องกันเชื้อ ด้วยความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

อ่านเพิ่มเติม