• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน-ความดันสูง

วันที่ : 1 กันยายน 2560 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เช้านี้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน-ความดันสูง โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และอสม.ตำบลดอนแก้ว ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 2 บ้านดอนแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

Big cleaning day "ความสะอาด คือ ความศรัทธา" "ล้างส้วม ล้างใจ"

วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

วันนี้ชาวโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วร่วมแรงร่วมใจ Big cleaning day "ความสะอาด คือ ความศรัทธา" "ล้างส้วม ล้างใจ" เพื่อเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ที่สุด...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

วันที่ : 28 สิงหาคม 2560 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลโดยการลงพื้นที่นั่งรถรางเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู เยี่ยมผู้ป่วย ภายในเขตชุมชนตำบลดอนแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

ขอต้อนรับ เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะนักเรียนเกษียณวัย

วันที่ : 4 สิงหาคม 2560 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

ขอต้อนรับ เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะนักเรียนเกษียณวัย จำนวน 80 ท่าน ศึกษาดูงาน เรื่องการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ณ ห้องประชุมสุขภาวะ...

อ่านเพิ่มเติม

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน-ความดัน ในกลุ่มนักเรียน

วันที่ : 4 สิงหาคม 2560 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เช้านี้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน-ความดัน ในกลุ่มนักเรียนณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นำทีมโดย หมอกบ นงคราญ วิชัยปะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับ อสม.ตำบลดอนแก้ว

อ่านเพิ่มเติม