• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา ให้คำปรึกษา จ่ายยาตามนัด

วันที่ : 29 เมษายน 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล วันที่ 29 เมษายน 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำทีมโดย นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน

วันที่ : 29 เมษายน 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูแลดุจญาติมิตร ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน [29 เมษายน 2567] โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยทีมสหวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพ นักบริบาลและจิตอาสาฯ ตำบลดอนแก้ว  ...

อ่านเพิ่มเติม

ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ เรื่อง PM2.5

วันที่ : 11 เมษายน 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ใจดุจญาติมิตร.. ทุกสิทธิเท่าเทียมกัน [11 เมษายน 2567] เป็นประจำทุกเช้าวันพฤหัสบดี คลินิกโรคเบาหวาน ระหว่างรอพบแพทย์พบปะพูดคุยปัญหาสุขภาพโดยน.ส.ศุภาวรรณ แป๊ะเส็ง พยาบาลวิชาชีพ...

อ่านเพิ่มเติม