• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

[31 มกราคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน หัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาล...

อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

[2 กุมภาพันธ์ 2567]โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามนัด ณ...

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

วันที่ : 15 มกราคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

"โรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล" [5 มกราคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว (ทีมใหญ่)    >>...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว       ตามที่...

อ่านเพิ่มเติม

พูดดี พูดได้ สู่สุขภาพใจที่เป็นสุข

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เช้านี้ [28 พ.ย.66] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมคัดกรองการพูดและการออกเสียง...

อ่านเพิ่มเติม