• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ร่วมพิธีเปิดตัวและรับมอบโล่ประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess...

วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

"คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง ยกระดับการบริการ" [27 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : สถานพยาบาลศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ของไทย (Thainess Wellness...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะ จากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ : 28 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[25 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะจากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู มาศึกษาดูงาน หัวข้อ "การจัดการระบบสุขภาพชุมชน"...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน ณ รพช.ต.ดอนแก้ว

วันที่ : 28 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[26 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน หัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลและการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...

อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันที่ : 28 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

[27 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจำเดือนกันยายน ตามนัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2...

อ่านเพิ่มเติม

คลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีน ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ : 14 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

"วัคซีนขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย" เป็นประจำทุกเช้าวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (หมายเหตุ หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลื่อนเป็นสัปดาห์ถัดไป) เช้าวันนี้...

อ่านเพิ่มเติม