• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ร่วมใจลงพื้นที่เยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการประเมินเข้าระบบ LTC...

วันที่ : 6 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

#ดีที่สุด สุขที่สุด คือการให้ [5 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว และคณะจิตอาสาฯ ในชุมชน นำโดย ผู้ใหญ่บ้าน ,สอบต. ,อสม. ในพื้นที่ ม.4 บ้านป่าแงะ...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก

วันที่ : 5 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

[28 สิงหาคม 2566] องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยนายวิชาติ นาวาวิสุทธิ์ ปลัดอบต.ดอนแก้ว ต้อนรับคณะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อศึกษา วิเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดให้บริการช่องทาง ลงทะเบียนจองคิวนวดแผนไทย ระบบออนไลน์ (24 ชั่วโมง)

วันที่ : 1 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการช่องทาง ลงทะเบียนจองคิวนวดแผนไทย ระบบออนไลน์ (24 ชั่วโมง) เริ่มใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขั้นตอน...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และแกนนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(อสมช.สาขาแม่และเด็ก ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ)...

อ่านเพิ่มเติม

ของขวัญเพื่อเด็กไทยสายตาดี

วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ขอขอบคุณ ร้านแว่นแก้วกฤติยา และ ร้านใบบุญออพติก ที่อนุเคราะห์ตัดแว่นสายตาฟรี!  ให้แก่นักเรียน (นอกสิทธิบัตรทอง) โรงเรียนบ้านดอนแก้ว และ...

อ่านเพิ่มเติม