• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

กิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2567

        วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2567

ที่มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลและเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน(DiabeticRetinopathy , DR)

    กิจกรรมที่จัดบริการ ได้แก่

     1.บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

     2.ตรวจวัดความดันลูกตา

     3.การถ่ายภาพจอประสาทตาเพื่อตรวจคัดกรองดูความผิดปกติของจอประสาทตา

    4.ตรวจเท้าเพื่อคัดกรองปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคและให้คำแนะนำ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 126 ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว รีสอร์ทสร้างสุข 

ติดต่อสอบถามโทร: 053-121 572

  • วันที่: 21 มีนาคม 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์