• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

"ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้"

เช้านี้ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

- ให้บริการคลินิกเบาหวาน

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป

โดย นายแพทย์วิชัย ใจแก้ว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายรพ.นครพิงค์

#สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวคุณ #สุขภาพดีสร้างได้

  • วันที่: 16 มีนาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม