• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ตักบาตรนมเพื่อการกุศล" ประจำปี 2567

"ดีที่สุด สุขที่สุดคือการให้ "

14 กุมภาพันธ์ 2567

วันแห่งความรัก ร่วมส่งต่อความรัก ความห่วงใย

โดยอบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว วิทยาลัยจิตอาสา กองทุนพลเมืองจิตอาสาตำบลดอนแก้ว และ อสม.ตำบลดอนแก้ว จัดกิจกรรม "ตักบาตรนมเพื่อการกุศล" ประจำปี 2567 โดยมีนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว ประธานกองทุนพลเมืองจิตอาสา ร่วมกับ รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยพลเมืองทุกภาคส่วนในตำบลดอนแก้ว นำนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ของใช้จำเป็น ขนม ของแห้งเพื่อสุขภาพ น้ำดื่ม และปัจจัย ทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ กาดดอนแก้วอิ่มสุข ลานข้างรพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อส่งมอบเข้ากองทุนผู้ป่วยยากไร้ตำบลดอนแก้ว เป็นยอดเงินรับบริจาคทั้งสิ้น 40,753 บาท พร้อมด้วยนมและของใส่บาตร จำนวน 176 กระสอบ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ป่วยยากไร้ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว รีสอร์ทสร้างสุข 

ติดต่อสอบถามโทร. 053-121 572

  • วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์