• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน ณ รพช.ต.ดอนแก้ว

[26 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน หัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลและการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยด้วยวารีบำบัด

    >>กล่าวต้อนรับโดย ดร.ศรุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว....

  • วันที่: 28 กันยายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม