• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณะนิเทศงาน การจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส.)

"ยินดียิ่งแล้ว.. แขกแก้วมาเยือน"

[30 มีนาคม 2566] รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะนิเทศงาน การจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส.) ในหน่วยงานเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพิงค์

กล่าวต้อนรับโดย ดร.ศรุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และนำเสนองานการจัดการคลังยาใน รพ.สต. โดยนายดำริห์ ทริยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนางานเภสัชกรรมเพื่อประชาชนตำบลดอนแก้วร่วมกันต่อไป..

  • วันที่: 5 เมษายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม