• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะ จากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู

[25 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะจากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู มาศึกษาดูงาน หัวข้อ "การจัดการระบบสุขภาพชุมชน" ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

กล่าวต้อนรับและบรรยายโดย ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

**ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน

  • วันที่: 28 กันยายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม