• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

"ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 32 คน

     กล่าวต้อนรับและบรรยายโดย ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว หัวข้อการบริหารจัดการโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาล

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว รีสอร์ทสร้างสุข

ติดต่อสอบถามโทร. 053-121 572

  • วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม