• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลต่างชาติ จาก The University of East Anglia มาศึกษาดูงาน

[16 ตุลาคม 2566]  โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลต่างชาติ จาก The University of East Anglia ร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

มาศึกษาดูงาน หัวข้อ การพยาบาลสุขภาพระดับปฐมภูมิ และงานแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

  >>กล่าวต้อนรับและบรรยายโดย ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

  • วันที่: 18 ตุลาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์