• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

พบปะพูดคุยปัญหาสุขภาพ เรื่องโรคสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อม

[14 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 ระหว่างรอพบแพทย์

     ได้พบปะพูดคุยปัญหาสุขภาพ เรื่องโรคสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อม และให้ผู้มารับบริการได้ฝึกทำท่าบริหารสมอง และท่าออกกำลังกายชะลอข้อเข่าเสื่อม เพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อเข่า มีผู้มารับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างดี...

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Facebook: โรงพยาบาลชุมชชนตำบลดอนแก้ว รีสอร์ทสร้างสุข

  • วันที่: 14 พฤษภาคม 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม