• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

พิธีขึ้นขันไหว้ครู(พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์) ประจำปี '2566

**นักปราชญ์ ฉลาดได้ เพราะครู**

[วันที่ 1 มิถุนายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จัดพิธีขึ้นขันไหว้ครู(พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์) ประจำปี '2566 นำโดย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว และ ดร.ศรุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้วและคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมใจจัดประเพณีไหว้บรมครูแพทย์(พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์) เพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อสืบไป..

  • วันที่: 21 มิถุนายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม