• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในหน่วยเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดเชียงใหม่

"ยินดียิ่งแล้ว.. แขกแก้วมาเยือน" 
เช้านี้ รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานคลินิกทันตกรรมในหน่วยเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอวิสัยทัศน์ โดย ดร.ศรุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนางานทันตกรรมเพื่อประชาชนตำบลดอนแก้วร่วมกันต่อไป...

  • วันที่: 9 มีนาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม