• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

"โรงพยาบาล ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" 

ทุกๆบ่ายวันพฤหัสบดี โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

     - ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและสอนญาติทำกายภาพเองที่บ้าน

     - โดย น.ส.ศิวิไล ปันวารินทร์ พยาบาลวิชาชีพ และน.ส.สุดาพร เป๊ะหุม นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

  • วันที่: 16 มีนาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม