• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน

ดูแลดุจญาติมิตร ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน

[29 เมษายน 2567] โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยทีมสหวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพ นักบริบาลและจิตอาสาฯ ตำบลดอนแก้ว

     >> ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่อเนื่อง

     >> ลงเยี่ยมเปลี่ยนสายยางให้อาหารผู้ป่วย

     >> ประเมิน ให้คำแนะนำญาติในการดูแลแผลที่บ้าน และทำแผลผู้ป่วย

  • วันที่: 29 เมษายน 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์