• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

"เราดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

[16 พ.ย.66]

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับทีมทันตกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดย ท.พ.สิรวิชณ์ นิภาเกษม ทันตแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว เพื่อวินิจฉัย แนะนำญาติวางแผนการรักษา ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่คัดกรองในชุมชนโดยนักศึกษาทันตาภิบาล เพื่อผู้ป่วยมีสุภาพช่องปากที่ดี ญาติเข้าใจและดูแลอย่างเป็นสุขต่อไป..

  • วันที่: 22 พฤศจิกายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม