• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ลูกรักแข็งแรง ด้วยการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามวัย

[17 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการคลินิกเด็กดี ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กอายุ 2 เดือน - 4 ปี ในตำบลดอนแก้ว เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างพัฒนาการสุขภาพเด็กน้อย...

การฉีดวัคซีนให้กับลูกน้อยนับว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็ก เพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 1 ปี จะไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอในการต้านทานเชื้อโรคต่างๆ หากได้รับเชื้อโรคในขณะนั้นขึ้นมาอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ การรับวัคซีนมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กมีภูมิต้านทานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากโรคติดต่อร้ายแรง ลดความเสี่ยงพิการในวัยเด็ก รวมทั้งยังมีประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย เพราะเมื่อเด็กได้รับวัคซีนโรคนั้นๆ แล้ว โรคนั้นจะไม่ติดต่อไปยังเด็กคนอื่น...

  • วันที่: 17 พฤษภาคม 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม