• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

วัคซีนขั้นพื้นฐาน สร้างเกราะป้องกัน ให้ลูกน้อยห่างจากเชื้อโรค

เป็นประจำทุกเช้าวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

**หมายเหตุ หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลื่อนเป็นสัปดาห์ถัดไป

เช้าวันนี้ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เปิดให้บริการคลินิกเด็กดี (ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐาน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กน้อยในชุมชน 

ในช่วงเวลา 8.30 - 11.30 น.

>>พร้อมทั้งแจกนมให้แก่เด็กและผู้ที่มารับบริการรักษาพยาบาล จาก"กิจกรรมตักบาตรนมเพื่อการกุศล"

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-121572

  • วันที่: 19 เมษายน 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์