• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

[29 มีนาคม 2566]  โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจำเดือน ตามนัด

ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 (บ้านดอนแก้ว) นำทีมโดย นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ พยาบาลวิชาชีพ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

**ขอขอบคุณ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำม.2 ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

  • วันที่: 30 มีนาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม