• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพี่น้องเทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา

[วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566]

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพี่น้องเทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา

โดย ดร.ศรุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย หัวข้อการบริหารจัดการของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว แก่คณะดูงาน และเยี่ยมชมสถานที่

#ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน

  • วันที่: 16 มีนาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม