• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ลงเยี่ยมบ้านติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

โรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล

วันพุธ ที่ 15 ก.พ. 2566 (ทุกวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือน) ทีมสหวิชาชีพ แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพ,นักบริบาลชุมชนและจิตอาสาฯ ตำบลดอนแก้ว

>>ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่อง จำนวน 5 ราย

>>ลงเยี่ยมเปลี่ยนสายยางให้อาหารผู้ป่วย จำนวน 7 ราย

>>ลงเยี่ยมเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะผู้ป่วย จำนวน 2 ราย

>>ประเมิน ให้คำแนะนำญาติในการดูแลแผลที่บ้าน และทำแผลผู้ป่วย จำนวน 8 ราย

พร้อมทั้งมอบนมและแพมเพิสจากกิจกรรม"ตักบาตรนมเพื่อการกุศล"ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

#ดูแลดุจญาติมิตรใช้สิทธิเท่าเทียมกัน 

  • วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม