• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

โรงพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทีมเล็ก

ติดตามอาการ กายภาพฟื้นฟูต่อเนื่องในชุมชน โดยน.ส.ศิริไล ปันวารินทร์ พยาบาลวิชาชีพ และ น.ส.สุดาพร เป๊ะหุม นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว รีสอร์ทสร้างสุข

  • วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม