• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ เรื่อง PM2.5

ใส่ใจดุจญาติมิตร.. ทุกสิทธิเท่าเทียมกัน

[11 เมษายน 2567] เป็นประจำทุกเช้าวันพฤหัสบดี คลินิกโรคเบาหวาน ระหว่างรอพบแพทย์พบปะพูดคุยปัญหาสุขภาพโดยน.ส.ศุภาวรรณ แป๊ะเส็ง พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการหัวข้อ PM2.5 กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้เข้าใจวิธีดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองด้วยวิธีที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจกหน้ากาก N95 ให้แก่ผู้มารับบริการ และมีกิจกรรมตรวจตา ตรวจเท้าให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับยาตามนัด

  • วันที่: 11 เมษายน 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์