• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา ให้คำปรึกษา จ่ายยาตามนัด

โรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล

วันที่ 29 เมษายน 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำทีมโดย นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา ให้คำปรึกษา จ่ายยาตามนัด ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน,ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง) ประจำเดือนเมษายน จำนวน 12 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 บ้านห้วยตึงเฒ่า

**ขอขอบคุณ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำม.3 ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ ณ ที่นี้ด้วยนะค

  • วันที่: 29 เมษายน 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์