• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

HPV ป้องกันได้ตั้งแต่วัยรุ่น

เดือนธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ 1และเข็มที่ 2 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ,โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 โดยมีจำนวนนักเรียนที่รับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 717 คน

  • วันที่: 6 มีนาคม 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวกิจกรรม