• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ จาก The University of Tampa รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึก

วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ จาก The University of Tampa รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา แวะมาศึกษาดูงาน หัวข้อ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่” ตามฤดูกาลประจำปี 2566

วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

"บริการดุจญาติมิตร.. ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน" โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่” ตามฤดูกาลประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด...

อ่านเพิ่มเติม

ให้บริการคลินิกโรคความดันโลหิตสูงและตรวจโรคทั่วไป ทุกวันอังคาร

วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการคลินิกโรคความดันโลหิตสูงและตรวจโรคทั่วไป ทุกวันอังคาร เวลา 09:00 น. – 11.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ >>โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยพายัพ ได้มาสังเกตุการณ์เรียนรู้และใช้บริการธาราบำบัด

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

บ่ายวันนี้ ต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษา จากภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มาสังเกตุการณ์เรียนรู้และใช้บริการธาราบำบัด ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม