• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

[16 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยนางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

"สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ค้นหาตัวตน ตามหาอาชีพในฝัน"

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และ สภ.แม่ริม จัดกิจกรรม work shop ตามหาอาชีพในฝัน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ตำรวจ พยาบาล ครู...

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจดุจครอบครัว

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 -12.00 น. ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำทีมโดย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักบริบาลชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน ติดตามอาการ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ประชาชนทั่วไป ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

"ไวรัสตับอักเสบ รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้ ก่อนสายเกินแก้"          [7 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจรักษา ให้คำปรึกษา จ่ายยาตามนัด

วันที่ : 29 เมษายน 2567 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล วันที่ 29 เมษายน 2567 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำทีมโดย นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม