• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจดุจครอบครัว

เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 -12.00 น. ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำทีมโดย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักบริบาลชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน ติดตามอาการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ประเมินแผลกดทับ ให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่อง ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วย Intermediate care , Long term care และ Palliative care ในชุมชนตำบลดอนแก้ว...

  • วันที่: 14 พฤษภาคม 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์