• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ประชาชนทั่วไป ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535

"ไวรัสตับอักเสบ รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้ ก่อนสายเกินแก้" 

        [7 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ประชาชนทั่วไป ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 (อายุ 33 ปีขึ้นไป) เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี ด้วย HBsAg และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ด้วย Anti-HCV จำนวน 88 คน

        ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ เมื่อเชื้อเข้าไปในร่างกาย อาการจะไม่รุนแรง ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้รับเชื้อไม่ทราบว่าตนเองเริ่มมีอาการตับอักเสบแล้ว ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซี จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติ และตรวจเลือดพบการติดเชื้อ ด้วยความที่ไม่ปรากฏอาการ หรืออยู่ในช่วงโรคสงบหรือการอักเสบไม่มากมักไม่ก่อให้เกิดอาการที่ชัดเจน จึงทำให้หลายคนมองข้ามและลืมฉีดวัคซีนทั้งๆ ที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ซึ่งหากพบว่า ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี แล้ว จะสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลด้วยยาต้านไวรัสชนิดรับประทานที่มีประสิทธิภาพสูง รักษาหายขาดได้ ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ บี แม้ยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่หากอยู่ในระบบการรักษา จะได้รับยาและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการป่วยรุนแรงได้...

  • วันที่: 7 พฤษภาคม 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์