• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ร่วมพิธีเปิดตัวและรับมอบโล่ประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness Destination : TWD)

"คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง ยกระดับการบริการ"

[27 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : สถานพยาบาลศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ของไทย (Thainess Wellness Destination : TWD) นำโดย ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดตัวและรับมอบโล่ประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness Destination : TWD) เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นด้านบริการที่แสดงถึงคุณค่าเอกลักษณ์ไทย เสริมสร้างสุขภาพประชาชน สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สมุนไพรภูมิปัญญาไทย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวิณพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุชข(สธ.) เป็นประธานในพิธี ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี...

  • วันที่: 2 ตุลาคม 2566
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์