• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ผู้สูงอายุ

[16 พฤษภาคม 2567] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว นำโดยนางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว โดยการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี ด้วย HBsAg และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ด้วย Anti-HCV จำนวน 22 คน

การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในเบื้องต้นสามารถทำเองได้โดยการสังเกตอาการที่เกิดขึ้น เช่น ปวดท้อง มีไข้ คลื่นไส้อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลือง ซึ่งหากผู้ป่วยพบว่าตัวเองมีโอกาส มีความเสี่ยง หรือพบว่ามีอาการของไวรัสตับอักเสบ ให้ไปพบแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ซึ่งแพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด การตรวจอัลตราซาวด์ตับและการตรวจพังผืดในตับ (Fibroscan)

  • วันที่: 17 พฤษภาคม 2567
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์