• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะ จากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ : 28 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[25 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะจากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู มาศึกษาดูงาน หัวข้อ "การจัดการระบบสุขภาพชุมชน"...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน ณ รพช.ต.ดอนแก้ว

วันที่ : 28 กันยายน 2566 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

[26 กันยายน 2566] โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงาน หัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลและการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...

อ่านเพิ่มเติม