• บริการดุจญาติมิตร
  • ใช้สิทธิเท่าเทียมกัน
  • โรงพยาบาลชุมชน
    ของชุมชน เพื่อชุมชน

กิจกรรมโครงการตักบาตรนม

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม

ให้บริการการทำหัตถการแผนไทย

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

การทำหัตถการแผนไทย โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว 1.การย่างยา - ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย บวมน้ำ โลหิตคั่ง ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต  2.การนั่งถ่าน - ขับน้ำคาวปลา ช่วยการรัดตัว หดตัวของมดลูก...

อ่านเพิ่มเติม

ให้บริการกายภาพบำบัด ณ ห้องประชุมสุขภาวะ โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว

วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

เป็นประจำทุกวันศุกร์ทางโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วให้บริการกายภาพบำบัด ณ ห้องประชุมสุขภาวะ โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว โดย นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และ...

อ่านเพิ่มเติม

คัดกรองโรคความดันเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนตำบลดอนแก้ว หมู่ที่5 และหมู่ที่8

วันที่ : 5 กันยายน 2562 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ อสม.หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต และ โรคเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น

วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 โดย : admin หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น โดยความร่วมมือ 4 ฝ่าย อบต. ดอนแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ชุมชนตำบลดอนแก้ว และโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

อ่านเพิ่มเติม